Open Society Foundations poskytuje grant na kultúrne zapojenie Rómov v Strednej a Východnej Európe. Zapojiť sa môžu neziskové a verejné organizácie, knižnice, múzeá, kultúrne centrá, asociácie, komunity či charity s komunitne založenými kultúrnymi projektmi, eventmi a projektmi zameranými na profesionálny rozvoj a vytváranie kapacít na efektívnu prácu.

OSF udelí granty v rozmedzí 1 000 až 25 000$. Podrobnosti o udelení grantu a prihláška sa nachádza na webe OSF.