Dokedy: čím skôr
Kde: Mexiko
Kedy: 12.-25. október 2016

Projekt “Zdieľanie environmentálnych vedomostí sa uskutoční v termíne 12. –  25. októbra 2016 v meste Zacapoaxtla v Mexiku.

Tento projekt je prioritne určený dobrovoľníkom, ktorí majú záujem užšie spolupracovať s miestnou komunitou a študentmi z miestnej univerzity.

Primárnym cieľom je pomôcť znížiť hladinu odlesňovania v oblasti a prispieť k obnove poškodených oblastí miestneho prirodzeného lesa.

Úlohou účastníkov bude okrem iného práca na obnove lesa, organizácia workshopov zameraných na environmentálne vzdelávanie, praktické ukážky efektívneho využitia a zaobchádzania s vodou, energiami a odpadom, zdieľanie efektívnych postupov v rámci skúseností z vlastnej krajiny, ale napríklad aj každodenná konverzácia s miestnou mládežou v angličtine.

Ubytovanie je zabezpečené v súkromných domoch v rámci miestnej komunity.

V blízkosti sa nachádza množstvo zaujímavých turistických atrakcií ako sú archeologické náleziská Cuetzalan a Cantona, ekoturistické centrum Apulco, vodopád la Olla y la Gloria.

Podrobnosti si prečítaj tu.

Zdroj: INEX Slovakia