Dokedy: 26. január 2018
Kde: Nitra, Sereď
Kedy: nástup - február, marec 2018

V Združení STORM, ktoré sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v Nitrianskom a Trnavskom kraji, práve v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na obsadenie dvoch voľných pracovných pozícií sociálnej/sociálneho pracovníčky/pracovníka – poradkyne/poradcu pre užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise a pre verejnosť v ambulantnom centre i v teréne pre Nitru a Sereď.

Náplň práce:

  • výkon priamej práce s klientom v existujúcich lokalitách a v nových lokalitách
  • poradenstvo, sprevádzanie, prevencia, krízová intervencia, vedenie spisovej dokumentácie
  • organizovanie vzdelávacích podujatí, napĺňanie cieľov organizácie a jej programov
  • rozvoj programu práce s rizikovými skupinami ľudí
  • a iné

Požaduje sa min. VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca, prax min. 2 roky je vítaná.

Konkrétne ide o dve pracovné pozície, obe sú na polovičný pracovný úväzok, miestom výkonu práce je Nitra a Sereď.

V prípade záujmu o ponúkané pracovné pozície je potrebné najneskôr do 26. januára 2017 vyplniť nasledovný formulár.

Všetky potrebné informácie sú TU.

Zdroj: Združenie STORM