Dokedy: 12. december 2017
Kde: Nitra
Kedy: nástup - 1. január 2018

V Združení STORM, ktoré sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v Nitrianskom a Trnavskom kraji, práve v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na obsadenie dvoch voľných pracovných pozícií sociálnej/sociálneho pracovníčky/pracovníka s mládežou v nízkoprahovom programe pre deti a mládež.

Náplň práce:

  • výkon priamej práce s klientom v existujúcich a v nových lokalitách
  • poradenstvo, sprevádzanie, prevencia, krízová intervencia, vedenie spisovej dokumentácie
  • organizovanie komunitných podujatí, napĺňanie cieľov organizácie a jej projektov
  • rozvoj programu práce s mládežou v meste
  • a iné

Požaduje sa min. VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca, prax min. 2 roky je vítaná.

Konkrétne ide o dve pracovné pozície, jedna z nich je na plný pracovný úväzok, druhá na polovičný pracovný úväzok, miestom výkonu práce je Nitra.

V prípade záujmu o ponúkané pracovné pozície je potrebné najneskôr do 12. decembra 2017 vyplniť nasledovný formulár.

Všetky potrebné informácie sú TU.

Zdroj: Združenie STORM