Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft otvárajú 10. ročník grantového programu Zelené oázy. Je určený pre nápady, ktoré môžu zlepšiť životné prostredie v obci alebo meste a zrealizujú sa dobrovoľníckou prácou.

O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie , základné a stredné školy a učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov.

Projekty sa prihlasujú online cez formulár alebo vyplnením a poslaním prihlášky na Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica.

Bližšie informácie o programe na oazy.sk.