Uzávierka: 10. október 2017
Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Prostredníctvom svojho grantového programu “Zelené vzdelávanie” podporí Nadácia VW Slovakia v spolupráci s materskými a základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami vzdelávanie detí v oblasti životného prostredia.

Cieľom programu je podporiť:

  • vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
  • pomocou environmentálnej výchovy rozširovanie informovanosti o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
  • kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
  • verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí

Úlohou žiadateľov je zorganizovať za poskytnuté finančné prostriedky environmentálnu súťaž na tému : „Najlepší eko-vylepšovák na našej škole“.

Deadline pre prihlasovanie projektov je 10. október 2017. Podrobnosti o grantovom programe sú v odkaze.

Zdroj : Nadácia Volkswagen Slovakia