Plánujete zaviesť opatrenie pre úspory energií alebo inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie? Spoločnosť ZSE Energia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis vyhlasuje štvrtý ročník grantov z Nadačného fondu Živá energia.

Tento rok podporí najlepšie projekty s preukázateľným verejnoprospešným charakterom sumou 21 000 EUR.  Žiadosti o grant môžete posielať do 31. mája 2012.

Viac info nájdete tu.