Cieľom programu je podpora citlivej obnovy slovenskej krajiny a zveľadenie jej rekreačných a poznávacích funkcií. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami.

Hlavné podporované aktivity

  • Obnova, oprava a údržba turistického značenia, čistenie trasy od vegetácie
  • Obnova, oprava a budovanie primárnej infraštruktúry značenej turistickej trasy, napr. lávky, mostíky, rebríky, reťaze, schody, protirózne opatrenia, odvodňovanie, úpravy a spevnenie povrchu a pod.
  • Obnova, oprava a budovanie sekundárnej infraštruktúry značenej turistickej trasy. napr. odpočívadlá, prístrešky a útulne, informačné a mapové panely a pod.

Kto sa môže uchádzať o podporu

O grant môže požiadať organizácia, dlhodobo aktívna v oblasti pešej turistiky, cestovného ruchu, rozvoja a skrášlovania prostredia, spravovania územia a pod. Grant nie je určený komerčným spoločnostiam, verejným inštitúciám (štátna správa, samospráva) a verejným organizáciám, školám a fyzickým osobám.