Sú živlami v našich životoch.” Mimovládna nezisková organizácia  Živica  si Ťa  dovoľuje osloviť s ponukou, nominovať vlastných kandidátov na cenu Živel – cena za environmentálnu výchovu.
Preto ak poznáte
  • učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil atmosféru na škole
  • žiaka, ktorý má inšpiratívne nápady, motivuje spolužiakov a vďaka svojim nápadom mení svet
  • školu, ktorá podporuje environmentálne aktivity a ktorú je radosť navštevovať

Neváhajte a môžete ich jednoducho nominovať online,  konkrétne v termíne  od 22.4. do 31.5. 2016.  Nominovať môžete všetkých žiakov, študentov a učiteľov materských, základných a stredných škôl a všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku.

Odborná porota vyberie v každej kategórii (žiak/učiteľ, škola) piatich finalistov, z ktorých bude v každej kategórii ocenený jeden víťaz. Slávnostné odovzdanie ceny Živel sa bude konať v októbri 2016 v Bratislave za účasti mnohých učiteľov a ostatných osobností zo slovenského školstva.