Nadácia SPP poskytne grant na verejnoprospešný projekt, ktorý obohatí komunitu, obec či mesto. Projekt môžete prihlásiť v jednej z dvoch kategórií:

1. SPPoločne pre ľudí

Oblasť kultúry – kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné a verejnoprospešné podujatia určené pre rôzne skupiny obyvateľstva

Oblasť športu – športové akcie, projekty z oblasti športu a športovo-pohybové aktivity určené pre rôzne skupiny obyvateľstva

2. SPPoločne pre domovinu

Oblasť vzdelávania – vzdelávacie a rozvojové projekty z oblasti ekológie, ochrany, rozvoja a skvalitnenia životného prostredia v obci, komunite alebo regióne

Oblasť životného prostredia – projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov. Cieľom podpory je ochrana prírody, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia.

Svoj projekt môžete prihlásiť TU. Je možné požiadať o grant vo výške od 3000 – 6000 eur.

Viac info na sppolocne.sk.