Program Zelená škola prináša už 5. ročník grantového programu „Pomáhame vyrásť“. Tento ročník je zameraný na Zodpovedné stravovanie.

Cieľom je podporiť praktické aktivity škôl zamerané na tému potraviny s prepojením na šetrenie energiou, vodou a minimalizáciou odpadu.

Žiadosti o príspevok môžu posielať materské, základná a stredné školy, ktorých projekty kladú dôraz na vzdelávanie, informovanie, konkrétne výsledky a zmeny, ktoré budú užitočné aj po skončení projektu.

Vyplnený formulár je potrebné zaslať na martinova@zivica.sk (doručenie žiadosti bude následne potvrdené e-mailovou správou). Maximálny rozsah žiadosti by mal byť 5 strán A4.

Bližšie informácie na zelenaskola.sk.