Pomáhame druhým je občianske združenie a dobrovoľnícka organizácia fungujúca od roku 2015, kedy ju založili študentky bilingválneho gymnázia Michaela Knošková a Adriána Repáňová. Cieľom bolo pomôcť nájsť spôsoby a metódy na zlepšenie vzdelávacieho systémsu, no zároveň pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Dnes sa odrganizácia venuje neformálnemu vzdelávaniu študentov stredných škôl na celom Slovensku, ktorí zároveň participujú na mnohých zaujímavých projektoch z oblasti dobrovoľníctva.

Kontakt:

pomahamedruhym@gmail.com

 

Viac na:

https://pomahame-druhym.webnode.sk/

www.facebook.com/pomahamedruhym