Rada mládeže Žilinského kraja pôsobí na území Žilinského kraja od roku 2001. Je demokratické, dobrovoľné združenie, nezávislé na politických stranách a hnutiach, pričom jej cieľom je zastupovať záujmy detí a mládeže, pomáhať pri vytváraní podmienok pre ich všestranný rozvoj. Zároveň zastrešuje regionálne organizácie pracujúce s deťmi a mladými ako AMAVET v Martine, Halekýn v Nižnej či OZ Misia mladých v Tvrdošíne a mnoho ďalších. Jej členmi je aj niekoľko mládežníckych parlamentov v tejto oblasti a niekoľko školských rád na základných a stredných školách.

Kontakt:

M.R. Štefánika 8390/13
010 01 Žilina
mobil: +421 908 965 002
e-mail: rmzk@rmzk.sk

 

Viac na:

www.rmzk.sk/

www.facebook.com/RadaMladezeZA

www.instagram.com/rada_mladeze_zilinskeho_kraja/