Slovenská esperantská mládež je nezávislá nezisková organizácia spájajúca mladých ľudí hovoriacich alebo podporujúcich Esperanto. Esperanto je najznámejší, najjednoduchší (plynule sa dá naučiť za 3 mesiace) a najpoužívanejší umelo vytvorený jazyk, v ktorom už od jeho samotného vzniku vyšlo veľa originálnych umeleckých diel alebo preklady rôznych národných z celého sveta. Práve cez jeho jednoduchosť a fakt, že nepatrí žiadnemu národu na svete, sa vzniknuté hnutie stojace za týmto jazykom snaží poukazovať na hrozby jazykovej diskriminácie a jej dopady, na dôležitosť rozmanitej kultúry a jej vzájomného pochopenia. Je akýmsi symbolom rovnosti a demokracie.

SKEJ od jej vzniku zažilo horšie aj lepšie časy, napriek tomu sa od polovice roku 2014 radí medzi jednou z najprofesionálnejších esperantských mládeží celosvetovo. Zakladá si na kvalite vedenia, ktoré predstavuje najmä päťčlenné predsedníctvo, zložené výlučne z neplatených dobrovoľníkov do 30 rokov. Postupne si vytvára stabilnú pôdu rôznym zvyšovaním svojich aktivít akými sú napríklad pravidelná spolu organizácia Letnej esperantskej školy, malých podujatí v komornej atmosfére zameraných na spoločnú prácu vo workshopoch a „transfer“ skúseností, prednášky o jazykovej diskriminácii na stredných školách, aktívne zapájanie sa do Erasmus+ projektov a mnohé ďalšie, ktoré si môžete prečítať na našich pravidelne aktualizovaných webových stránkach.

Za zmienku stojí napríklad projekt AEJK o africko-európskej mládežníckej spolupráci, vďaka ktorému sa za symbolickú sumu 9 našich členov zúčastnilo medzinárodného mládežníckeho kongresu v lete 2017 v Togu za symbolickú cenu, alebo Projekt o efektívnej komunikácii.
SKEJ organizuje rôzne podujatia propagujúce esperanto, našu organizáciu, a jazyky – napr. pravidelné Letné esperantské školy na Slovensku, na ktorých sa zúčastňuje okolo 300 ľudí z rôznych krajín sveta a Európy. V roku 2016 SKEJ spolu so SKEF (Slovenská esperantská federácia) zorganizovali 101. Svetový kongres Esperanta v Nitre, kde sa zúčastnilo viac ako 1300 nadšencov Esperanta zo 60 krajín sveta.

V roku 2019 SKEJ vystupoval ako hlavný koordinátor organizácie 75. Medzinárodného mládežníckeho kongresu Esperanta, ktorý sa uskutočnil v meste Liptovský Hrádok a kde do regiónu Liptov zavítalo viac ako 200 ľudí za 35 krajín. Stručný prehľad, čo sa dialo počas kongresu nájdete na našej stránke: https://skej.esperanto.sk/sk/2019/75-medzinarodny-mladeznicky-kongres-ijk/
Neustále sa rozvíjame a rastieme, a radi by sme povedomie o Esperante šírili stále ďalej.

Novinky o nás môžete sledovať na:
našej webstránke: http://skej.esperanto.sk/sk/
Facebook stránke: https://www.facebook.com/SKEJmojosas/?fref=ts
Instagram stránke: https://www.instagram.com/skej_esperanto/

Adresa sídla SKEJ:

SKEJ – Slovenská Esperantská mládež

Štúrova 727/15, 03301 Liptovský Hrádok

IČO: 30854695

E-mail: skej-ZAVINÁČ-esperanto-BODKA-sk