O konferencii v Riu, ktorého  súčasťou bol aj Svetový mládežnícky kongres o udržateľnom rozvoji, sme vás už informovali. O tom, ako vnímala tento mládežnícky kongres, ktorého sa zúčastnilo 350 zástupcov zo 110 krajín, slovenská účastníčka Kristína Balúnová si môžete prečítať nižšie.

Mlado a zeleno

Cieľom tohto kongresu bolo umožniť mladým ľuďom aktívnym vo svojej krajine zúčastniť sa rozhodovania o globálnych témach a ovplyvňovať rozhodnutia  globálnych veľmocí. Tento kongres mal za úlohu vytvoriť medzinárodnú platformu zameranú na mládežnícky udržateľný rozvoj a pripraviť mladých ľudí na Rio+20 Earth Summit (Summit Zeme), na ktorom sa stretli najvyšší predstavitelia jednotlivých štátov pod záštitou Konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji. Hlavnými témami bola zelená ekonomika v kontexte udržateľného rozvoja a odstraňovanie chudoby, ako aj reforma inštitucionálneho rámca trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN.

Optimistickí cariocas

Počas kongresu sme prostredníctvom pracovných stretnutí, regionálnych stretnutí a okrúhlych stolov vypracovali 20 bodový dokument obsahujúci riešenia, ktorý sme prezentovali vládnym delegáciám počas Konferencie OSN o udržateľnom rozvoji. Taktiež sme mali možnosť využiť svoje pracovné skúsenosti a poznatky v rámci akčných projektov, počas ktorých sme strávili tri dni v jednej z najstarších faviel (chudobná štvrť v mestách Latinskej Ameriky s veľmi nízkou životnou úrovňou) v Riu – Vila Cruzeiro.  To nám umožnilo bližšie spoznať brazílsku kultúru a mladých ľudí žijúcich v tejto časti mesta. Napriek zložitým životným podmienkam sú títo mladí ľudia túžiaci po lepšom vzdelaní, prístupe k základným potrebám a lepším životným podmienkam plní optimizmu a radosti zo života, s ktorými sa s nami radi podelili. Ukázali nám, čo slovo „CARIOCA – obyvateľ Rio de Janeiro“ v praxi znamená.

Kontakty, skúsenosti, poznatky

Vďaka kongresu som mala možnosť spoznať úžasných a zaujímavých ľudí z celého sveta, nadviazať kontakty na budúcu spoluprácu a získať nové poznatky a skúsenosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Tieto skúsenosti by som rada využila i na Slovensku a o to viac sa zasadila o propagáciu a lepšiu informovanosť o trvalo udržateľnom rozvoji. Touto cestou by som sa chcela poďakovať organizátorom Svetového mládežníckeho kongresu – Peace Child International ako aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu za ich podporu.