Na Cyprus som išla s malou dušičkou. Moja prvá konferencia a hneď o európskej politike a opatreniach, ktoré úprimne povedané nie sú mojou domácou pôdou. Môj prvý konferenčný zážitok mi však ukázal, že cenu má každý názor a zároveň vyvrátil predsudky, že na konferencie sa chodí len jesť a tlieskať.

Naše postoje

Youth Forum na Cypre je vyvrcholením štrukturovaného dialógu.  Na konferencii sa zo zozbieraných názorov mladých ľudí vytvoria odporúčania pre Európsku úniu, viac v tomto článku. V konferenčnom centre, vystavanom špeciálne pre príležitosť cyperského predsedníctva EU, sme nad odporúčaniami strávili tri dni. V mojej skupine sme pracovali s témou postojov, s ktorými sa migranti či ľudia s migrantským pozadím (teda deti migrantov) stretávajú. Námety, ktoré vyplynuli z národných dotazníkov, sme spracovávali do odporúčaní, ktoré by po zavedení EU pozitívne ovplyvnili postoj spoločnosti k migrantom. Zhodli sme sa, že je dôležité aby mladí ľudia s migrantským a nemigrantským prostredím trávili čas pri spoločných aktivitách, pri ktorých majú najlepšiu a najbezprostrednejšiu šancu navzájom spoznať svoje kultúry.

Otvorené názory

Svoje štyri opatrenia, ktoré sme považovali za najdôležitejšie, sme prezentovali na tzv. Open Boulevard, kde mal každý možnosť hlasovať či pripomienkovať opatrenia. Jednotlivé workshopové tímy tak mali možnosť spoznať a ovplyvniť podobu opatrení inej skupiny i upozorniť na prípadné zdvojenie jedného odporúčania v skupinách. Nasledovalo už len zapracovania pripomienok a každá skupina odovzdala dve odporúčania. Editačný cyperský tím ich sformuloval do finálnej podoby a takto sa už dostanú priamo do rúk Rady Európskej únie. Ich krátke zhrnutie nájdete tiež v tomto článku.

Nadšenie vs. skepsa

Okrem workshopov tvorili konferenciu aj panelová diskusia či rôzne príhovory, tým však zväčša chýbalo to úprimné nadšenie, ktoré bolo cítiť z mladých delegátov a delegátok. Samozrejme, nemalú časť tohto nadšenia vyvolávali večerné výlety či ochutnávanie miestnych špecialít. No z mladých ľudí bolo jasne cítiť chuť veci meniť a ich názory neumlčali ani ten najlepší tradičný syr halloumi. Aj tí, čo boli sprvu neistí ako ja, v zapálených diskusiách zistili, že si stačí úprimne vymieňať názory a ani nevieme ako zrazu sa z toho dá vytvoriť politická zmena. A hoci sa aj priamo na konferencii ozvalo pár skeptických hlasov, mne osobe sa zdá štrukturovaný dialóg natoľko starostlivo zorganizovaný, že verím, že si ho zodpovední ľudia nielen vypočujú ale aj sa ním budú riadiť.

A čo ďalej?

Z konferencie vyplynulo, že výzvami pre štrukturovaný dialóg je okrem financovania aj oslovovanie širšej skupiny mladých a sledovanie plnenia konečných odporúčaní. Hoci sa na národnej úrovni podarilo 21 rôznymi metódami osloviť až 12 500 mladých ľudí, dôležitý je každý ďalší hlas. Štrukturovaný dialóg je okrem volieb ďalšou výbornou možnosťou ako ovplyvniť svet, ktorý sa nás týka. Čím viac ľudí bude o tejto možnosti vedieť, tým silnejší bude ich hlas a väčší tlak na plnenie požiadaviek mladých Európanov a Európaniek. V ďalšom kole dialógu preto rátame aj s vami!