Posledné dni sa v RmS venujeme ťažkej téme – týraniu detí. Konfrontovať sa s informáciami ako sú tieto čísla alebo fakt, že najčastejšie týrané sú deti od 0 do 6 mesiacov a následne od 6 mesiacov do 3 rokov nie je ľahké. O bitých, zanedbávaných a sexuálne zneužívaných deťoch sa preto hovorí len veľmi málo. To však neznamená, že neexistujú.

Množstvo príbehov trpiacich detí sa nikdy k verejnosti nedostane (pre ochranu obetí či súdny proces), nezatvárajme však pred nimi oči. Odhadovaných 288 000 detí, ktoré trpia týraním a 144 000 detí , ktoré majú skúsenosť so sexuálnym zneužívaním, nemôže zostať nevidietľnými. Čím viac budeme o tejto problematike vedieť, tým skôr ju rozpoznáme a budeme vedieť deti ochrániť.

Príbehy detí, ktoré týranie neprežili, si pripomenieme počas Svetového dňa prevencie týrania detí. V pondelok 19. novembra sa v bratislavskej Čitárni U červeného raka sa k nám môžete pridať a ukázať, že na tieto deti nezabúdame.

Nezabudnúť však nestačí, treba si predovšetkým všímať a zabrániť tak ďalším prípadom, ktoré končia smrťou. Ako možno zistiť týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa?

  • zmeny v správaní dieťaťa (utiahnutosť, smútok, agresívne správanie, zhoršenie prospechu a sústredenia, citová labilita…)
  • známky na tele dieťaťa (modriny, odreniny, popáleniny, zlomeniny, lysiny, bolesti brucha…)
  • neospravedlnené absencie v škole, na telocviku,  nezáujem rodičov o výsledky dieťaťa
  • krádeže dieťaťa (jedlo, peniaze) alebo dieťa nevie vysvetliť pôvod nákladných darčekov či peňazí
  • úteky z domu
  • utiahnutosť alebo naopak vyzývavosť dieťaťa
  • nízka sebaúcta, pocity viny, strachu

Podrobnejšie si o znakoch, ktoré môžu poukazovať na týranie dieťaťa si môžete prečítať na webe Náruče.

A čo môžete pre dieťa urobiť? Centrum Slniečko, dlhodobo sa týraním deťom venujúce, odporúča dieťa vypočuť, dôverovať mu a nič nevyčítať. Následne vypočuté ohlásiť na polícii alebo sociálnom úrade a informovať sa o výsledkoch vyšetrovania. Ak je to možné, zabráňte ďalšiemu kontaktu dieťaťa s osobou, ktorá mu ubližuje a poraďte sa s odborníkmi ako ešte možno dieťaťu pomôcť.