Na začiatku prázdnin sme sa vás pýtali ako vnímate obdobie prechodu medzi školami, školou a prácou a osamostatňovanie sa. Výsledné odpovede prispejú k odporúčaniam, ktoré pre Európsku úniu každý polrok vznikajú v rámci projektu Štruktúrovaného dialógu. Názory mladých ľudí z celej EÚ sa budú spracovávať v rámci septembrovej konferencie v hlavnom meste predsedajúcej krajiny EÚ Litvy, Vilniuse. Ešte predtým si môžete prečítať krátke zhrnutie názorov zapojených Slovákov a Sloveniek.

Kto na náš dotazník odpovedal? Prevažne študenti vysokej alebo strednej školy, 25% respondentov bolo zamestnaných a 9% nezamestnaných. Väčšina (73%) z opytovaných si myslí, že mladí ľudia majú dostatok možností pokračovať po strednej škole v štúdiu, s prácou je to však horšie. Až 90% uviedlo, že mladí dnes nemajú dostatok príležitostí nájsť si adekvátne zamestnanie. Ako najčastejšie príčiny boli uvedené nedostatok pracovných príležitostí (70%) a uprednostňovanie ľudí s praxou (70%), no i nízka úroveň zručností uchádzačov o zamestnanie (40%).

Dopad vysokej nezamestnanosti

Ak si mladí ľudia nevedia nájsť prácu, aké to má následky? Podľa opýtaných mladých predovšetkým nemajú šancu získať pracovné návyky (60%), dostávajú sa do ekonomických ťažkostí (58 %) a cítia sa nevyužití a frustrovaní (55%). 35% si zároveň myslí, že takto ekonomika stráca tých najproduktívnejších.

Čo s tým? Z dotazníka vyplynula potreba zlepšiť prípravu uchádzačov o prácu – štát by mal umožniť každému, aby dosiahol zručnosti potrebné pre trh práce a tiež vytvárať vhodné vhodné prostredie pre tvorbu pracovných príležitostí s dôrazom na samozamestnanie (27%). Zároveň si viac ako 20% respondentov myslí, že by sa mala zlepšiť kvalita vzdelávania na stredných a vysokých školách.

Vzdelávanie v organizáciách

Podobné výsledky sa ukázali aj v zisťovaní zameranom na mládežnícke organizácie. Tie považujú kľúčovú úlohu štátu v oblasti podpory zamestnanosti mladých ľudí najmä v podpore programov zameraných na získavanie kompetencií a zručností pre trh práce (35%), v zlepšení kvality vzdelávania na stredných a vysokých školách (15%) a v poskytovaní tréningov a školení v období nezamestnanosti alebo prípravy na štúdium (12%). Zároveň si myslia, že štát by mal vytvárať dostatok pracovných príležitostí (31%).

Dôležitým výstupom dotazníka je informácia, že väčšina (až 94%) respondentov si myslí, že je dôležité rozvíjať svoje zručnosti aj mimo formálneho vzdelávania. Zároveň však až 27% z nich cíti, že nemajú dostatok informácií o neformálnom vzdelávaní a ďalších 12% si myslí, že takéto vzdelávacie príležitosti neexistujú. (Našu sekciu s ponukami poznáte, že?:)

O tom, čo vyplýva z názorov mladých ľudí nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných krajín Európskej únie, sa bude hovoriť na konferencii Youth Fora. Výsledné návrhy opatrení, ktoré budú komunikované ďalej vedeniu EÚ, vám prinesieme po konferencii v polovici septembra.

(c)mk