Európska únia chce počuť tvoj názor – čo si myslíš o príležitostiach, ktoré majú mladí ľudia?Aké sú tvoje skúsenosti s hľadaním tej správnej školy a práce? Ako sa dá uľahčiť prechod zo školských lavíc k vysnívanej práci? Aj tvoje skúsenosti môžu pomôcť vytvoriť nastavenia, vďaka ktorým sa uplatní viac mladých ľudí.

Svoj názor môžeš vyjadriť prostredníctvom dotazníka, vytvorenému v rámci európskeho projektu Štruktúrovaný dialóg. Vďaka nemu môžu mladí Európania svojim názorom ovplyvniť mládežnícku politiku EÚ. Témou tohto 1,5 ročného cyklu štruktúrovaného dialógu je sociálna inklúzia (= všetci členovia spoločnosti majú rovnocenné možnosti zapájať sa do fungovania spoločnosti).

Tento dotazník je zameraný na hľadanie možných riešení, ako zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelaniu a zamestnaniu pre všetkých mladých ľudí. Podeľ sa o svoju skúsenosť so štúdiom, hľadaním a nájdením práce i obdobím medzi tým.

Link na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1y2mxJjpwehcBLU9RU4O51LnnkRlZX7CR4qqctzPbVFw/viewform

Ako funguje štruktúrovaný dialóg: Ako zapájať mladých ľudí

Čo je to sociálna inklúzia: čo tento pojem vlastne znamená?