V rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesov školy a tvorbe verejných politík mládeže sme v spolupráci s našimi regionálnymi koordinátorkami  a koordinátormi začali tvoriť regionálne newslettre.

Tie obsahujú informácie o rôznych ponukách z regiónov, ale aj novinky ohľadom nášho projektu.

Na odber v jednotlivých regiónoch sa môžete prihlásiť pomocou odkazov:

 

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti (NOS – OSF) a Inštitútom pre aktívne občianstvo (IPAO). Projekt je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa a je podporený z Európskeho sociálneho fondu.