Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám. 
12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na pracovných raňajkách.
Zistili sme, že mladým ľuďom do veľkej miery chýba mediálna gramotnosť.
Najčastejšie získavajú informácie najmä z blogov. Alternatívnym médiám verí vyše tretina. 
Po blogoch čerpajú informácie z tlačených médií na internete (80 %) a tretím najčastejším zdrojom informácií sú pre mladých príspevky na sociálnych sieťach (83 %). Iba 16 % mladých si získané informácie overuje vždy aj z iných zdrojov.
Viac sa dočítate v tlačovej správe TU alebo v prezentácii.

 

K prieskumu vyšlo aj niekoľko článkov: