Dokedy: 18. január 2017
Kde: Bratislava
Kedy: február 2017 - termín bude upresnený neskôr

Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím (EASPD) v spolupráci s Wellnea a TENENET, o.z organizujú vo februári v Bratislave inovatívny vzdelávací program, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Disability Leaders of Tomorrow (D-LoT) project.

Účasťou na programe získaš unikátnu príležitosť rozšíriť si vedomostí o najnovšom vývoji v oblasti sociálnych služieb a prostredníctvom nadobudnutých poznatkov zároveň možnosť implementovať ich do každodennej práce svojej organizácie.

Projekt je určený pre zamestnancov a dobrovoľníkov sociálnych služieb alebo podporovaného zamestnávania a výskumných pracovníkov v oblasti sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. Prednášať sa bude v slovenčine, kurz je bezplatný. Preplatené bude cestovné náklady a strava. Prihlásiť sa treba najneskôr do 18. januára 2017, presný termín konania bude ešte upresnený.

Prihláška v angličtine je tu, všetky potrebné informácie nájdeš v nasledovnom odkaze.