Uzávierka: 15. september 2019
Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Aj v 3. ročníku  grantového programu “Búrame bariéry”  podporí Nadácia ZSE  v spoluprácí s Asociáciou pomoci postihnutým APPA  kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia organizované v prospech ľudí s telesným postihnutím.

Fyzické osoby, neformálne skupiny (rodina, priatelia, miestna komunita) a občianske združenia alebo neziskové organizácie môžu v jeho rámci získať finančný príspevok na projekt pod podmienkou, že bude realizovaný na území západného Slovenska.

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 15. september 2019.

Podrobnejšie informácie nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia ZSE