Uzávierka: 28. február 2020
Maximálna výška grantu: 50 000 eur

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu schémy malých grantov “ClimaEdu”

Výzva je určená pre základné a stredné školy a jej cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní a adaptácii na zmenu klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Deadline pre registráciu projektov je 28. február 2020.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR