Uzávierka: 28. február 2020
Maximálna výška grantu: 10 200 eur

Výzva na implementáciu Európskeho dialógu s mládežou vyhlásená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je určená na podporu aktivít obsiahnutých v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež.

Jej špecifickými cieľmi sú:

  • koordinácia národnej pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou
  • organizácia a zabezpečenie fokusových skupín
  • výber a príprava delegátov na Európsku konferenciu s mládežou
  • propagácia a diseminácia výsledkov

Na prihlasovanie žiadostí o finančný príspevok slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 28. február 2020.

Všetky potrebné informácie o výzve si môžeš prečítať TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR