Uzávierka: 15. júl 2020
Maximálna výška grantu: nie je definovaná

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie schválilo výzvu pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách.

Výzva je určená materským, základným a stredným školám, deadline pre prihlasovanie sa je 15. júl 2020.

Všetko potrebné o výzve je TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Metodicko-pedagogické centrum