Uzávierka: 18. február 2019
Maximálna výška grantu: 12 000 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu “Priority mládežníckej politiky”, ktorá  je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež na roky 2014 – 2020.

Výzva je zameraná na:

  • aktivity podporujúce zdravý životný štýl mládeže
  • podporu práce s neorganizovanou mládežou, s osobitným dôrazom na sídliskovú mládež a mládež v lokalitách s nedostatočnou voľnočasovou infraštruktúrou
  • podporu sociálnej inklúzie mladých ľudí s telesným a/alebo duševným znevýhodnením

Cieľovými skupinami sú mladí ľudia, mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou.

Deadline pre podávanie žiadostí o finančný príspevok je 18. február 2019, všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR