Uzávierka: 17. január 2019
Maximálna výška grantu: 424 400 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania ”V základnej škole úspešnejší II.”.

Výzva je určená pre základné školy a zriaďovateľov základných škôl. Účelom výzvy je:

  • podpora aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese
  • zlepšenie školskej úspešnosti žiakov základných škôl a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola základná škola zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR. Podrobnejšie informácie nájdeš v odkaze, text výzvy sa nachádza TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky