Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: 13. február 2018

“Vzhľadom na stále alarmujúco vysokú nezamestnanosť a najmä na dlhodobú nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku je systematická zmena nevyhnutná.”

Nezisková organizácia EPIC sa v kontexte naplnenia svojich programových cieľov snaží o prenos austrálskeho modelu služieb zamestnanosti na Slovensko.

Účastníci sa v rámci projektu „Služby zamestnanosti poskytované mládežníckymi pracovníkmi“ oboznámia s procesom umiestňovania nezamestnaných uchádzačov na otvorený trh práce, s austrálskou skúsenosťou prostredníctvom prípadových štúdií, ale aj s víziou postavenia mládežníckych organizácií v procese poskytovania služieb zamestnanosti.

Program je určený pre pracovníkov s mládežou, ktorí sa už venujú, alebo majú ambíciu sa venovať otázkam zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí.

Účasť na školení je bezplatná, súčasťou je aj občerstvenie a obed.

Podujatie sa uskutoční dňa 13. februára 2018 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Všetky potrebné informácie spolu s prihlasovacím formulárom nájdeš TU.

Zdroj: EPIC