Mládežnícka konferencia k Európskemu dialógu s mládežou v Záhrebe

Mládežnícka konferencia k Európskemu dialógu s mládežou v Záhrebe

Ešte predtým, ako sme uviazli v karanténe, stihla naša mládežnícka delegátka Daška Gardošíková navštíviť mládežnícku konferenciu k Európskemu dialógu s mládežou, ktorá sa konala v Záhrebe. Aké dojmy z tejto konferencie mala a aké skúsenosti či postrehy získala? Podelí sa s nimi v tomto článku ⬇️

Európsky dialóg s mládežou zameraný na vytváranie príležitostí pre vidiecku mládež mi ukázal, že priority mladých ľudí na vidieku a v mestách sa príliš nelíšia. Na základe štúdií a prieskumov z Európy sa zdá byť želaným napríklad dostatok pracovných príležitostí, kvalitná zdravotná starostlivosť, či ľahká dostupnosť do okolitých obcí a miest. Ako ale tieto vlastne očakávané želania a iné potreby mládeže pretaviť do tak rozdielnych európskych regiónov? Pochopiť to sme sa snažili my – mládežnícki delegáti – spolu s ministerskými pracovníkmi a rôznymi pracovníkmi s mládežou z celej Európy. Niektorí z vidieka, iní tak ako ja – pôvodom z vidieka, ale už žijúci v mestách a ďalší zase iba z miest.  Vypočuli sme si zaujímavé prednášky, spolupracovali na workshopoch a nechali sa inšpirovať reprezentantmi mládeže a výskumníkmi počas panelových diskusií.

Venovali sme sa témam ako budúcnosť práce a ako prispieť cez prácu s mládežou vidieckym oblastiam. Počas jedného z workshopov naša slovensko-poľsko-španielska skupinka zdôrazňovala dôležitú podporu občianskej participácie u všetkých mladých ľudí. Vidíme potenciál v priblížení politiky mladým ľuďom na školách, napríklad cez modelové voľby, alebo simulácie debát medzi študentmi, aby raz tí mladí ľudia – z miest a aj tí z izolovanejších vidieckych oblastí – chceli a vedeli ako reprezentovať svoje záujmy.

V panelových diskusiách som odpozorovala dve hlavné témy. Zapájanie mladých ľudí do poľnohospodárstva bolo jednou z nich. Žiaľ, v dnešnej dobe sa už žalostne málo ľudí vidí v poľnohospodárstve a bolo mimoriadne zdôrazňované, že je potrebné mladých ľudí podporovať a inšpirovať, aby sa mu venovali. Erasmus+ bol ďalšou horúcou témou. Tento program poskytuje úžasné možnosti vzdelávať sa, pracovať, či spoznávať cudzie krajiny aj ľuďom, ktorí by si to inak mohli dovoliť len s ťažkosťami. Je preto nesmierne dôležité, aby sa tento program rozširoval a najmä, aby boli mladí ľudia z vidieckych a aj mestských oblastí o jeho možnostiach dostatočne informovaní.

Som vďačná, že som mala možnosť spoznať ďalších mladých aktívnych Európanov a diskutovať s profesionálmi či už z ministerstiev, alebo výskumníkmi. Trochu mňa a aj iných účastníkov mrzelo, že sa v panelovej diskusii neobjavil žiaden bežný mladý človek z chorvátskeho vidieka, všetci účastníci boli totiž oficiálni reprezentanti rady mládeže a podobných organizácií. Každopádne sme sa ale dozvedeli o mnohých nových veciach a napríklad ja som začala vnímať isté bežné veci v mojej krajine z iného uhla pohľadu. Trebárs, čo sa týka dopravy, v mojej dedinke je dostupnosť vlakom k dispozícii od rána až do noci, čo je v mnohých vidieckych oblastiach aj v iných štátoch iba snom – pre mňa to zvykla byť samozrejmosť. Európsky dialóg považujem za prínosný projekt, azda by som si iba želala, aby bol o niečo dlhší než 3 dni a mohli sme sa daným témam venovať hlbšie. Motivovaných ľudí som tam stretla mnoho, a preto verím, že tieto konferencie môžu týchto ľudí motivovať k zmene vo svojej krajine.

Orbis Civitates: 4 oblasti, ktoré posunú spoločnosť vpred

Orbis Civitates: 4 oblasti, ktoré posunú spoločnosť vpred

17. a 18. októbra sa uskutočnila konferencia o postavení mimovládnych organizácií na Slovensku, Orbis Civitates. Jej súčasťou sme už tradične boli aj my. Spoločne s ostatnými účastníkmi sme sa v tomto ročníku snažili pomenovať dôležité ciele občianskych organizácií vo vzťahu k štátu, nájsť riešenia a rozvinúť stratégie na rozvoj MVO aj aktérov občianskej spoločnosti. Aké ciele konferencia stanovila a aké kroky budú nasledovať

Účastníkom sa prihovorila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá vo svojom prejave adresovala význam občianskej spoločnosti na Slovensku a jej zásluhy na posilňovaní občianskych slobôd a hodnôt občianskej slobody.

 

Občianske organizácie a aktívni občania sú veľmi dôležitou zložkou demokracie. Každým dňom pomáhajú zlepšovať kvalitu života na Slovensku a sú preto neodmysliteľnou súčasťou rozvoja krajiny po mnohých stránkach. Napriek tomu nie je vzťah medzi štátom a občanmi na tom najlepšie a vzťah štátu s občianskymi organizáciami sa tiež nemôže chváliť. Napriek tomu, že sú občianske organizácie dôležitou súčasťou štátu, stretávajú sa so spochybňovaním či nedôverou. Do tejto situácie sa pridávajú aj globálne výzvy, či už klimatické zmeny a technologický pokrok, ktoré otvárajú nové otázky aj problémy. Aby sme teda dokázali čeliť súčasným výzvam, musíme budovať a následne udržiavať rozvinutú občiansku spoločnosť.

Orbis Civitates preto identifikoval 4 oblasti a ich priority, ktoré pomôžu posunúť občiansku spoločnosť vpred. Ich presné znenie nájdete vo vyhlásení. Tieto štyri oblasti sú však nosnými sférami fungovania RmS a všetkých našich členských organizácií.

Foto: Orbis Civitates