Poďme spolu zistiť, ako môže dnešná mladá generácia ovplyvniť našu spoločnosť!

 

Na jeseň v roku 2018 sa objavila otázka: Aké hodnoty majú dnešní mladí ľudia? Motív bol jasný. Zistiť, ako môže dnešná mladá generácia ovplyvniť našu spoločnosť. Alebo ako to pekne povedal Josef Čapek, autor známeho rozprávania o psíkovi a mačičke alebo aj slova „robot“ (ktoré však skôr preslávil jeho mladší brat Karel vo svojej hre R.U.R.):

„Hodnota nášho ľudského života je závislá od hodnôt, ktoré sú v nás. Ľudia si tvoria svoj ľudský svet. Je v ňom to, čo doň vkladáme.“

 

Hodnoty sú o tom dobrom v nás!

 

Honza a Katka, (ne)dávna jeseň 2018 a prvý živý obraz z projektu

 

A tak sa Rada mládeže Slovenska a Česká rada dětí a mládeže pustili do prípravy tohto veľkolepého bádania pod vedením Katky Čavojskej a Honzu Husáka. Pre svoj nápad sa im podarilo nadchnúť nielen obe strešné organizácie, ale aj 18 členských organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou od skautov, ymkárov cez eRkárov až po debatérov a mnoho ďalších nemenej dôležitých členov organizácií!

 

ZAUJÍMA nás totiž nielen to, ako sú na tom mladí všeobecne, ale aj AKO a v čom sa LÍŠIA mladí ľudia, ktorí sú aktívni v mládežníckych organizáciách, a tiež aké sú rozdiely medzi Českom a Slovenskom. A to bez vás nedáme! ????

 

Odbornú podporu a pomoc sme dostali od vedcov z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Masarykovej univerzity v Brne a veľa ďalších zo  Slovenska a Čiech, ktorým za spoluprácu veľmi ĎAKUJEME! Poďakovanie patrí tiež Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže a programu Európskej únie Erasmus+, vďaka ktorým môžeme celý projekt financovať.

 

 

 

Krátko po získaní finančnej podpory sa Katka išla rekreovať na materskú dovolenku ???? a vedenie projektu na Slovensku prevzala veľmi zdatná posila a ďalšia „hlava výskumu“ Veronika Fishbone Vlčková. Na českej strane sa pridala sociologička Nela Andrésová, ktorá medzitým posilnila analytický tím v Českej rade. No a, samozrejme, veľkú oporu nám poskytli aj naši kolegovia zo strešných, ako aj zo zapojených členských organizácií.

 

Z prípravného stretnutia projektu so zapojenými organizáciami, jeseň 2019. Diskusiu vedie Veronika Fishbone Vlčková z Rady mládeže Slovenska.

 

„My všetci z mládežníckych organizácií totiž vieme, že všetky naše aktivity sú priamo alebo nepriamo riadené našimi hodnotami a hodnotami našich (neziskových) organizácií a spolkov. Málokto však vie, ktoré všetky to sú,“ dopĺňa Honza.

 

A teraz oslovujeme s prosbou o vyplnenie nášho výskumného dotazníka vás, aby sa nám to všetko úspešne podarilo uskutočniť. Výsledky pomôžu vám, mládežníckym organizáciám, radám mládeže, donorom a ďalším.

 

A čo keď nás v tom necháte samých – alebo nenecháte?

Bude nás to mrzieť, naozaj a úprimne. Ale chápeme, že môžete mať svoje dôvody, prečo sa nechcete zapojiť. Na tejto stránke vám ponúkame vysvetlenie, prečo v tom vidíme zmysel, ale rozhodnutie je na vás. Ďakujeme, nech už sa rozhodnete akokoľvek.

Za celý projektový tím, všetkých, čo priložili ruku k dielu a fandia nám

Honza a Nela za Českú radu detí a mládeže

Veronika, Katka Č. a Katka B. za Radu mládeže Slovenska

 

projektový tím

 

 

Podporte tento jedinečný výskum a staňte sa jeho aktívnou súčasťou! Vyplňte náš dotazník! Ďakujeme!

 

Rýchly prehľad