Prečo prišla výzva na zapojenie práve mne?

 

Zaujímajú nás názory všetkých mladých bez rozdielu, nie je však v našich silách osloviť vás všetkých. V členských organizáciách Rady mládeže Slovensko a Českej rady dětí a mládeže, ktoré sa do výskumu zapojili, preto prebieha výber respondentov vo veku 15 až 30 rokov formou náhodného výberu – rovnako ako je tomu napríklad v lotérii (a v najpresnejších výskumoch, hoci sa to napríklad na prvý pohľad nezdá :-).

 

Výber tých, ktorí sú v rámci tohto výskumu náhodne oslovení, funguje podobne ako napríklad v lotérii. ID čísla sa náhodne vyberú z osudia (zo žrebovacieho zariadenia) – v našom prípade štatistickým programom, ktorý je od nás úplne nezávislý. Tým chceme dosiahnuť, aby mal každý rovnakú šancu byť do zlosovania zahrnutý. Je teda nesmierne dôležité, aby dotazník vyplnil práve ten/tá, kto bol oslovený/á, a to bez akejkoľvek pomoci ostatných.

 

A práve vy ste jeden z tých vyžrebovaných ????????

 

Dotazník sa spracováva úplne anonymne v súlade s etikou, so zákonmi Slovenskej republiky a aj s nariadením GDPR. Získané údaje budú spracované súhrnne, nie so zameraním na individuálne odpovede jednotlivcov. V celom procese existuje niekoľko stupňov poistiek tak, aby nikto nebol schopný spojiť danú odpoveď s konkrétnym respondentom (viac o poistkách v sekcii FAQ).

 

Rýchly prehľad