Ako mám postupovať, keď som vedúci mládežníckej organizácie, ktorá sa zapojila do projektu a prišiel mi nejaký mail?

 

Ak ste vedúci v mládežníckej organizácii,

 1. buď vám prišla „z centrály“ vašej organizácie správa s prosbou o priame vyplnenie dotazníka vami osobne. To znamená, že ste súčasťou našej cieľovej skupiny, máte 15 až 30 rokov a do výskumu ste boli vybraný/á ako respondent/ka. Prosím, dotazník samostatne vyplňte s použitím zaslaného jedinečného odkazu na online dotazník. Ďakujeme za spoluprácu a to je všetko. 🙂

 

2. alebo vás „z centrály“ oslovili s tým, aby ste konkrétnym vybraným členom/členkám oddielu/skupiny odovzdali ich jedinečné odkazy na online dotazník a motivovali ich k vyplneniu výskumu.

Žiadosť o odovzdanie dotazníka ďalším členom vášho oddielu/skupiny vám bola poslaná preto, lebo ústredie (centrála) vašej organizácie nemá priamy kontakt na vášho člena a nemôže s ním komunikovať. Vaša úloha a zapojenie sú preto veľmi dôležité.

Keď budete odkaz na dotazník členom či členkám vášho oddielu posielať, môžete využiť priložený vzor e-mailu pre respondentov. Je nesmierne dôležité, aby ste dodržiavali nasledujúce pravidlá:

 

Ako postupovať pri inštruovaní členov vášho oddielu/organizácie ohľadom vypĺňania dotazníka:

 • Dotazník musí vyplniť len ten konkrétny človek, ktorý bol vylosovaný a jeho konkrétne meno je uvedené v inštrukciách e-mailu či inej forme komunikácie, ktoré vám zaslala vaša organizácia; NIE teda vy, jeho kamarát/ka či niekto iný zo skupiny. (POZOR: V niektorých oddieloch mohlo byť vylosovaných aj viac ľudí, nielen jeden, a vyplniť dotazník tak majú všetci vylosovaní a uvedení.) Preto oslovujeme vás, aby sa odkaz na dotazník a potrebné informácie dostali práve vybraným členom/členkám vášho oddielu/skupiny.
 • V prípade nejasností, o koho ide, kontaktujte späť osobu z vašej organizácie, ktorá vám informácie zaslala.

 

 

Čo teda robiť:

 • Odovzdajte všetky relevantné informácie, vrátane jedinečného odkazu pre túto osobu.

 

Len ak by vybraní/é respondenti/ky nereagovali:

 • Povzbuďte ich, aby vyplnili dotazník sami bez pomoci ostatných, ďalšieho googlenia a pod. Povzbuďte ich, nech sa zamyslia, použijú vlastnú intuíciu a zvolia odpoveď, ktorá sa im z akéhokoľvek dôvodu zdá v danú chvíľu najlepšia možná (aj keď si ňou nie sú istí alebo s ňou nie sú úplne spokojní).
 • Uistite ich, že nejde o skúšanie a že tu neexistujú žiadne dobré a zlé odpovede. Jediná správna je tá, ktorú si sami vyberú podľa toho, ako to sami vnímajú.
 • Uistite ich, že dotazník je naozaj anonymný.
 • Podporte ich, aby vyplnenie dotazníka zbytočne neodkladali „až na inokedy“.

 

Spôsob oslovenia poznáte najlepšie vy. Ak sa neuvidíte osobne, môžete využiť e-mail, komunikačné platformy či sociálne siete – skrátka cesty, ktoré ste zvyknutí bežne pri komunikácii s touto osobou používať.

Ďalšie informácie a odpovede na rôzne otázky nájdete na týchto stránkach, ako aj v sekcii „Ako a prečo to mám vyplniť“ a „FAQ – otázky a odpovede“.

 

Čo vás prosíme nerobiť: 

 • Keď sa vás vybraní respondenti budú pýtať na niečo z obsahu dotazníka, nevysvetľujte im, prosím, svoje chápanie danej otázky či výrazov, ktorým nerozumejú alebo si myslia, že si s nimi nevedia poradiť (oni to zvládnu).
 • Neraďte im, len ich motivujte, aby dotazník vyplnili.
 • Nenúťte ich a ani im neprikazujte dotazník vyplniť. Vyplnenie dotazníka musí byť úplne dobrovoľné zo strany náhodne vybranej osoby – respondenta.
 • Nehovorte s nimi o tom, čo sú hodnoty ani aký majú pre nich význam, skôr ako dotazník vyplnia. (To môže byť vhodná nadväzujúca výchovná aktivita trebárs aj pre celý oddiel či skupinu. Je však veľmi dôležité, aby prebehla až potom, ako budú všetky dotazníky vyplnené.)

 

Pripomínanie vyplnenia

Na účely celého výskumu je veľmi dôležité, aby dotazník vyplnilo čo najväčšie množstvo náhodne vybraných mladých (ideálne, samozrejme, všetci). Výsledky budú totiž pre vašu organizáciu oveľa presnejšie, ako keby ich vyplnilo len pár desiatok mladých.

Vďaka systému anonymných ID čísel môžeme v priebehu zberu kontrolovať, ktoré „ID číslo“ už dotazník vyplnilo a ktoré ešte nie. Priebežne budeme túto informáciu odovzdávať vašej organizácii a tá vás bude ešte v prípade potreby niekoľkokrát oslovovať s prosbou o pripomenutie a odovzdanie odkazu na dotazník vybraným členom vášho oddielu/skupiny.

Všetkými týmito informáciami vás chceme presvedčiť, že to má cenu, stojí to za to a budeme mať z toho všetci radosť a úžitok. Veľmi si vašu pomoc vážime a ďakujeme vám za ňu!

 

 

Štatistické okienko pre záujemcov:

Výber tých, ktorí sú v rámci tohto výskumu náhodne oslovení, funguje podobne ako napríklad v lotérii. ID čísla sú náhodne vyberané z osudia (žrebovacieho zariadenia) – v našom prípade štatistickým programom, ktorý je od nás úplne nezávislý. Tým chceme dosiahnuť, aby mal každý rovnakú šancu byť do zlosovania zahrnutý. V praxi tým chceme docieliť, aby dotazník nevyplnili len tí, ktorým sa zdá výskum zaujímavý, alebo tí, ktorí majú práve náladu. Metodologicky by mohli byť takto získané informácie významne vychýlené a nepresné. Je teda nesmierne dôležité, aby dotazník vyplnili práve tí, ktorí boli náhodne vybraní (vylosovaní).

Vďaka tomu, že zber vykonávame práve náhodným výberom, sme schopní spočítať aj tzv. interval spoľahlivosti, teda v akom rozmedzí a s akou mierou pravdepodobnosti je nameraná hodnota medzi mladými u vás v organizácii zastúpená. Keď dotazník vyplní čo najvyšší počet mladých ľudí z vašej organizácie, dopomôže to tomu, že nebudeme musieť hovoriť, že napr. výsledky sú v skutočnosti plus-mínus 10 percent od nameranej hodnoty, ale že s pravdepodobnosťou na 99 % je nameraná hodnota u vás v organizácii práve taká, ako sme ju namerali na našej vzorke.

 

Rýchly prehľad