FAQ alebo najčastejšie otázky a odpovede

 

„Pretože som spoznal trýzeň smädnej túžby, chcel by som vykopať studňu, z ktorej by mohli piť aj iní.“ Ernest Thompson Seton

 

 1. Nebude ma môcť niekto podľa odpovedí spoznať? Alebo ako je zaistená anonymita dotazníka a mojich odpovedí?

Nikto nie je schopný spojiť si odpovede s tým, kto ich v organizácii vyplňoval. Ako je to možné? Ctíme si najvyššie štandardy etiky a zákona, a preto máme systém nasledujúcich poistiek:

 • Každý respondent, čiže vy, má svoje unikátne ID číslo. Iba vybraní zamestnanci ústredia („centrály“) organizácie sú schopní spojiť konkrétneho človeka s anonymným identifikačným číslom v rámci projektu. Zároveň však nikto z organizácie nemá prístup k vyplneným dátam z online dotazníkov s týmto univerzálnym identifikačným číslom. Organizácia dostane v rámci projektu primárne súhrnné spracované výsledky a správy s grafmi, číslami a celkovú analýzu.
 • Rada mládeže Slovenska ani nikto iný nemá prístup „ku kľúču organizácie“, podľa ktorého by bolo možné zistiť, ktoré ID patria danej konkrétnej osobe. To stráži vaša organizácia podobne ako všetky svoje citlivé dáta.
 • Kontakt s konkrétnym človekom v rámci organizácie prebieha podľa štandardných postupov organizácie, vlastných pravidiel komunikácie a udelených dobrovoľných súhlasov. Nie vždy však má vedenie organizácie priamy kontakt s jednotlivými členmi a v takom prípade vedenie oslovuje najskôr vedúcich oddielov/skupín a tí potom odovzdávajú informáciu vybraným členom – respondentom výskumu.
 • Navyše vyplnenie dotazníka je vždy dobrovoľné a závisí od vôle respondenta. Nikto ho nesmie nútiť. Ak by sa tak stalo, prosím, obráťte sa podľa postupov vašej organizácie na patričné ​​kontakty, prípadne na Radu mládeže Slovenska alebo oprávnené verejné orgány (PZ SR).
 • Technicky zaisťuje zber online dotazníkov v organizáciách v Čechách aj na Slovensku renomovaná agentúra Kantar CZ a je viazaná medzinárodnými i národnými zákonmi a etickými pravidlami. Kantar CZ pracuje len s anonymnými ID číslami, takže ani oni nevedia, kto im vlastne na dotazník odpovedá. Všetko je naozaj anonymné. ????

 

 1. Je vyplnenie dotazníka dobrovoľné?

ÁNO, záleží len na vás, či sa rozhodnete pomôcť dobrej veci. Na čo všetko je to dobré, sa dočítate tu.

 

 1. Čo keď mi nejde dotazník spustiť?

Pošlite e-mail na helpdesk Kantar CZ a ona to vyrieši. Prosím, nezabudnite uviesť svoj celý pôvodný jedinečný odkaz so správou, že vám odkaz nefunguje, alebo opíšte, aké máte iné technické ťažkosti.

 

 1. Čo keď preruším vypĺňanie dotazníka?

Nič sa nedeje, nezabudnite na to a zase si dotazník otvorte pomocou svojho jedinečného odkazu. Otvorí sa vám tam, kde ste prestali.

Ak by sa tak nestalo, napíšte e-mail na helpdesk Kantar CZ a ona to vyrieši. Prosím, nezabudnite uviesť svoj celý pôvodný jedinečný odkaz so správou, že sa vám dotazník neuložil tam, kde ste prestali.

 

 1. Môžem sa vracať v dotazníku?

To bohužiaľ NIE. Vďaka, že to chápete a vypĺňate pozorne.

 

 1. Čo keď si nie som istý/á, že rozumiem otázke alebo významu slova správne?

Tento dotazník nie je žiadne skúšanie. Zlé odpovede sú len tie, ktoré naklikáte bez rozmyslu alebo schválne inak, než to vnímate či cítite. Nepýtajte sa teda nikoho na radu, ako odpovedať. Zapojte svoju intuíciu a vyberte si, aká odpoveď vám je najbližšia. Pri niektorých otázkach je aj možnosť „neviem“, môžete použiť aj tú.

 

 1. A čo keď mi žiadna z ponúkaných možností nesedí?

Zapojte svoju intuíciu a vyberte si, čo je vám najbližšie, aj keď s odpoveďou nie ste úplne spokojní. Vďaka za pochopenie!

 

 1. Ako zistím, že som vyhral/a cenu, a kde ju dostanem?

Po skončení výskumu, teda v priebehu júla, projektový tím vyžrebuje zo všetkých vyplnených dotazníkov tie anonymné ID čísla, ktoré dostanú sľúbené výhry. Tieto čísla odovzdáme vašej organizácii, tá podľa svojho interného kľúča zistí, kto z vás vyhral, a rovnakým spôsobom, ako sa k vám dostal dotazník, sa k vám dostane aj informácia o výhre.

 

Rýchly prehľad