VIDEO SÚŤAŽ: Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem

VIDEO SÚŤAŽ: Nie je mi to jedno- záleží mi na mieste, kde žijem a študujem

Zapoj sa do súťaže v tvorbe krátkych, motivačných videí, ktorých cieľom je podporiť propagáciu miest a obcí v súvislosti so štúdiom či pracovným životom. Súťaž je otvorená od 5.novembra do 30.novembra pre všetkých ľudí od 15-30 rokov.

Aké videá?

 • téma: Motivácia mladých ľudí  k záujmu o svoje okolie.
 • dĺžka: 1 minúta

 

Ako sa zapojiť?

 • jeden účastník alebo skupina môže poslať jedno video
 • účastníkom môže byť jednotlivec alebo skupina
 • videá prihalsujete do súťaže prostredníctvom e-mailu na ciernikova.akram@gmail.com

 

Kompletné podmienky súťaže tu

 

 

 

PRIESKUM: Väčšina mladých ľudí verí v demokraciu, ale neverí politikom

PRIESKUM: Väčšina mladých ľudí verí v demokraciu, ale neverí politikom

Drvivá väčšina mladých ľudí zo Slovenska (78 %) a Česka (71 %) si myslí, že demokracia je najlepší politický systém pre ich krajinu. Len približne polovica má však pocit, že rozumie, ako funguje politika a spoločnosť, pričom najmenej zorientované sa cítia byť mladé ženy a najviac členovia mládežníckych organizácií. Popri tom, každý tretí mladý človek v oboch krajinách považuje voľby za plytvanie časom, to všetko v atmosfére prevládajúcej nedôvery v politické strany, väčšinu inštitúcií a vlastné okolie. Mládež na Slovensku najviac dôveruje prezidentke (70 %).

Vyplynulo to z reprezentatívneho výskumu Hodnoty mladých podporeného z programu Erasmus+. Na začiatku leta tohto roku ho realizovala Rada mládeže Slovenska (RmS) a Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) na vzorke 3008 mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov (1500 v SR a 1508 v ČR).

 

Rebríček inštitúcií

Politickým stranám na Slovensku dôveruje len 27 percent mladých ľudí, v Česku len štvrtina. Nedôvera v politiku je fenoménom postkomunistických krajín a týka sa celej populácie.

„Dospelí sú podobne skeptickí ako mladí. Štátnym inštitúciám Slováci veria o niečo viac ako po páde komunizmu, ale Česi zostali na podobnej úrovni ako v roku 1991. Vidíme teda, že ani mladá generácia sa vo vnímaní štátnych inštitúcií neposunula. Svoje názory preberá od rodiny a blízkych a je ovplyvnená už aj ich osobnými skúsenosťami a nie je pozitívnejšie ako v 90. rokoch,“ povedala sociologička a výskumníčka RmS Veronika Fishbone Vlčková.

Podľa prieskumu najviac mladých ľudí na Slovensku dôveruje prezidentke (70 %), iniciatívam študentov a mladých ľudí (70 %) a Európskej únii (62 %). Zatiaľ čo názor na mládežnícke iniciatívy a EÚ je medzi mladými ľuďmi z oboch skúmaných krajín podobný, polícii, NATO a súdom viac dôverujú v Česku. V oboch krajinách sa potom okrem politických strán najnižšej dôvere teší parlament a vláda, teda tradičné inštitúcie verejnej moci.

 

 

Zlom v dôvere

Mladí ľudia v oboch krajinách sú voči svojmu okoliu prevažne nedôverčiví. Až 80 percent z nich je pri styku s cudzími ľuďmi opatrných a len každý piaty mladý človek si myslí, že väčšine ľudí je možné dôverovať. Najoptimistickejšia je až štvrtina mladých ľudí na Slovensku vo veku od 19 do 24 rokov, no potom až do tridsiatky táto dôvera klesá na 16 percent, čo je najnižšia hodnota z celej skúmanej vzorky.

 

„V Česku sme takýto skok nespozorovali. Okrem rôznych partnerských a životných sklamaní si tento špecifický zlom v dôvere v okolie vysvetľujeme aj vysokou neistotou na trhu práce. Miera nezamestnanosti mladých do 25 rokov je v porovnaní Českom na Slovensku dlhodobo vyššia, aktuálne sa pohybuje na úrovni približne 20 percent. Nižšia dostupnosť dobrého a stabilného zamestnania a nízke nástupné platy spolu s ťažko dostupným samostatným bývaním potom pochopiteľne vedú k dezilúzii zo sveta dospelých,“ vysvetľuje sociologička a výskumníčka RmS Katarína Čavojská.

 

Viera vo vlastnú politickú účinnosť

Mladí ľudia na Slovensku si myslia, že ich vplyv v oblasti politiky je väčší, ako to pociťujú rovesníci v Česku. Avšak viac ako polovica (56 % v SR a 65 % v ČR) má pocit, že politike skôr nerozumie, nemá názory, ktoré treba počuť a zároveň má malý alebo žiaden vplyv. Z toho viac ako štvrtina (ČR) a pätina mladých (SR) si myslí, že nemá vôbec žiaden vplyv, nemá názory, ktoré stoja za to a nerozumie politike.

„Je podľa mňa alarmujúce mať to takto čierne na bielom, aj keď v práci s mládežou to počúvame často. Na jednej strane očakávame, že mladí dovŕšením veku 18 rokov budú hotoví občania a budú sa vedieť kvalifikovane a dobre rozhodnúť, koho voliť. Ale dovtedy im dávame pocit, že na ich názore nezáleží a nedávame im dosť príležitostí si v bezpečnej zóne trénovať, aké to je mať práva a povinnosti, ktoré prináša dospelosť,“ hovorí Veronika Fishbone Vlčková.

Z prieskumu totiž vyplynulo, že miera sebavedomia v to, že vlastný názor má váhu a že mám vplyv na politické dianie, a viera v porozumenie, ako funguje politika a spoločnosť, výrazne stúpa, ak je mladý človek členom mládežníckej organizácie.

„Myslíme si, že je dôležité sa týmto témam venovať už na úrovni základných škôl a aj v stredných odborných školách, prípadne v mimoškolských aktivitách. Vidíme napríklad, že členovia mládežníckych organizácií veria, že majú lepší prehľad, dokážu sa zorientovať a vedia ovplyvniť dianie okolo seba,“ vysvetľuje Katarína Čavojská.

 

Chlapci a dievčatá

Celkovo tiež platí, že menej sebadôvery vo vlastnú schopnosť porozumieť politike a spoločenským procesom a schopnosť v spoločnosti niečo zmeniť majú v oboch krajinách mladé ženy. „Výskumy, ktoré sa venujú vlastnej účinnosti, teda schopnosti ovplyvniť veci okolo seba, ukazujú, že dievčatá si celkovo menej veria. Preto neprekvapí ani naše zistenie, že v oblasti politiky je to tak tiež. Tradične je politika doménou mužov, čo vidíme aj na počte žien v parlamente či vo vláde. Je ich tam žalostne málo.“

 

Projekt Hodnoty mladých je projektom strategického partnerstva medzi RmS, ČRDM a členskými organizáciami. Bol podporený z programu Erasmus+. Pri príprave a testovaní dotazníka a analýze dát sme spolupracovali s Institutem pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity v Brne a ďalšími odborníkmi zo Slovenska a Česka a agentúrami Kantar CZ a Focus na Slovensku. Pri príprave reportov aj s agentúrou 2Muse.

 

Kompletné výsledky prieskumu si môžete pozrieť tu

 

FOTOSÚŤAŽ: Svet nie je čiernobiely film ????

FOTOSÚŤAŽ: Svet nie je čiernobiely film ????

Často sa stretávame s postojom „Kto nie je so mnou, je proti mne“, no svet a naša spoločnosť sú omnoho komplexnejšie. Rôzne aspekty kultúry a života preto jednoducho nie sú čierno-biele.

️️Práve preto by sme chceli poukázať na to, ako môžu vyznievať rôzne hodnoty. Každá z nich má v sebe niekoľko odtieňov, nie je vždy vyslovene pozitívna alebo len negatívna. Presne to, by sme chceli ľuďom ukázať prostredníctvom foto príbehov.

Pomôž nám zachytiť hodnoty z rôznych pohľadov, ukáž nám, že svet nie je čiernobiely.

 

 

Ako na to? Stačí splniť tieto kroky:

 1. Vyber si niektorú z nasledujúcich hodnôt* (alebo pokojne aj všetky)
 2. Urob fotografiu alebo sériu fotiek, ktorá ukáže konkrétnu hodnotu z rôznych uhlov (napríklad negatívny pohľad verzus pozitívny)
 3. Pošli nám fotku/ fotky na pr@mladez.sk a nezabudni uviesť svoj stručný popis a meno autora

 

Čo z toho budeš mať?

Fotky, ktoré sa nám budú hodiť ku výsledkom našich prieskumov uverejníme na našich stránkach, sociálnych sieťach a doplníme ich aj ku tlačovým správam, ktoré poputujú do najväčších médií na Slovensku aj v Česku.

Každý, kto sa zapojí, bude zaradený do losovania o darčekové poukazy v hodnote 100 na nákup produktov podľa svojho výberu na www.prolaika.sk. Zaradení budú všetci, aj tí, ktorých fotografie nebudú vybraté na publikáciu.

 

Dokedy?

Víťazov budeme žrebovať v troch vlnách:

 • Prvá vlna: fotografie zaslané do 18.11. 2020 – víťaz vyhlásený do 23.11. 2020
 • Druhá vlna: fotografie zaslané do 2.12. 2020 – víťaz vyhlásený do 7.12. 2020
 • Tretia vlna: fotografie zaslané do 16.12. 2020 – víťaz vyhlásený do 21.12.2020

 

Kto?

☄️ ️Zapojiť sa môže každý občan/ občianka Slovenska alebo Česka, prípadne ľudia dlhodobo žijúci v týchto krajinách do veku 29 rokov.

 

* Hodnoty :

Rodina, priateľstvo, voľný čas, fyzická zdatnosť, náboženstvo, práca, politika, pokora, starostlivosť, spoľahlivosť, záujem, dobrovoľníctvo, demokracia, etická dilema, rovnosť, vášeň, sexualita, sebarozvoj, vzťah ku prírode, angažovanosť, postoj k drogám/ fajčeniu/ alkoholu, pôžitkárstvo, úspech, prestíž, moc, tolerancia, mier, rovnosť, rešpekt, spravodlivosť, tradícia, konformita, plnenie povinností, dodržiavanie pravidiel, vzrušenie, novosť, adaptácia na zmeny

 

Prihlás sa do Ekonomickej olympiády!

Prihlás sa do Ekonomickej olympiády!

Organizácia INESS pripravuje už 4.ročník Ekonomickej olympiády, súťaže určenej študentom stredných škôl. Táto celoslovenská súťaž podporuje rozvoj vedomostí z ekonómie a financií, no zároveň poskytuje príležitosť na prepojenie súažiacich s partnerskými univerzitami. Navyše sa v nej súťaží o vecné ceny ako notebook, telefón, čítačku a mnoho ďalších.

Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste.

Ekonomická súťaž prebieha na celom Slovensku, pričom prvé kolo prebehne online už v decembri. Ide o  postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami. Viac informácií o štruktúre a obsahu testu nájdete tu.  

Ako sa prihlásiť?

➡️ Nezáväzne zaregistruj školu na ➡️ https://ekonomickaolympiada.sk/

➡️ E-mailom dostaneš pokyny ako postupovať ďalej

➡️ Prvé (školské) kolo sa uskutoční online už v decembri

➡️ Ešte pred Vianocami sa dozvieš, či postupuješ do krajského kola

 

Prihlásovať sa je možné do 2.12. 2020! Podrobné informácie o Ekonomickej olympiáde nájdeš tu ➡️ https://ekonomickaolympiada.sk/

 

 

YMCA hľadá mentora/ mentorku pre doborovoľníkov

YMCA hľadá mentora/ mentorku pre doborovoľníkov

YMCA Revúca hľadá nového člena tímu na pomoc s mentorovaním dobrovoľníkov zo  sociálne znevýhodneného prostredia. V prípade, že ťa zaujíma oblasť práce s mládežou a chceš sa podieľať na budovaní funkčných vzdelávacích programov pre mladých, táto ponuka je pre teba ako stvorená!

Čo by si mal/mala na starosti?  

 • Koordinovanie aktivít dobrovoľníkov a aktivít v Nízkoprahovom centre Jordán
 • Individuálne stretnutia s dobrovoľníkmi a ich osobnostný rozvoj
 • Viesť denník zo stretnutí a jednotlivých dní
 • Účasť na teambuildingoch
 • Nábor/ propagácia dobrovoľníckeho programu v Nz Jordán
 • Aktívne sa zúčastňovať projektových aktivít
 • Komunikácia s expertnou skupinou pri tvorbe vzdelávacieho systému pre dobrovoľníkov
 • Komunikácia a spolupráca s kolegami v tíme a vedením organizácie
 • Viesť hodnotiaci proces po aktivitách vedených dobrovoľníkmi
 • Viesť administratívne záznamy /prezenčky, fotky atď./
 • Svoj vlastný osobný rozvoj

 

Kde by si pracoval/pracovala?  

 • v Jelšave

 

Aká by bola tvoja odmena?  

 • nástupný plat 750 € (brutto)

 

A k tomu:  

 • flexibilný pracovný čas
 • skvelý kolektív a príjemná atmosféra
 • dobré koláčiky
 • priestor na rozvíjanie zručností podľa vlastnej preferencie
 • možnosť prispieť k pozitívnej zmene v oblasti práce so sociálne znevýhodnenou mládežou

 

Od kedy ťa potrebujeme?  

 • 1. december 2020

 

Na aký typ úväzku?  

 • plný pracovný úväzok

 

Ako si ťa predstavujeme?  

 • Osobné predpoklady: presnosť a dôslednosť, schopnosť hľadať riešenia, flexibilita, iniciatíva, ochota,  zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť prekonávať vlastné predsudky, láska k ľuďom
 • Sociálne: schopnosť práce v tíme a s dobrovoľníkmi, komunikatívnosť, asertivita, aktívny prístup,  prezentačné schopnosti, riešenie konfliktov
 • Manažérske: rozhodovanie, vedenie tímu, schopnosť počúvať, vedieť správne formulovať a klásť otázku
 • Jazykové: znalosť anglického jazyka na úrovni B2, znalosť rómskeho jazyka výhodou
 • Technické: znalosť balíka Google (Gmail, Calendar, Google Drive), MS Office (Word, Excel,  Powerpoint) nutná
 • Iné: skúsenosti s prácou v sociálne znevýhodnených komunitách výhodou

 

Ako sa uchádzať o tento job?  

Svoj motivačný list spolu s profesijným životopisom pošli najneskôr do 15. novembra 2020 na e-mail: ymcarevuca@gmail.com. Kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov.

 

Novembrové večery s INEX-om

Novembrové večery s INEX-om

Zaži tri večery v spoločnosti veselých ľudí z INEX Slovakia, ktorých baví sharovať svoje vedomosti a skúsenosti. Okrem workshopov na rôzne témy nás čakajú aj vtipné teambuildingové aktivity, hry, diskusie. A to všetko z tepla a pohodlia tvojho domova.

 

Kedy?

23.11.– 25.11.2020

 

Kde?

Zoom

 

Čo ťa to bude stáť:

– tri hodiny, tri večery 23.11.– 25.11.2020

– vyplniť prihlášku do 15.11. ➡️ https://inex.sk/sk/events/49671/show_public

 

Čo ti zabezpečí INEX:

– workshopy na rozvoj soft skills

– teambuildingový zážitok aj v online priestore

– možnosť spoznať nových ľudí

– info o možnostiach a profesijných prínosoch medzinárodného dobrovoľníctva

 

Aj právo na protest podlieha základom slušnosti a etiky

Aj právo na protest podlieha základom slušnosti a etiky

Rada mládeže Slovenska odsudzuje nabádanie detí na používanie vulgarizmov na verejných zhromaždeniach ako súčasť prejavu občianskej nespokojnosti. Právo zhromažďovania sa a prejav nesúhlasu patrí medzi základné ľudské práva, ale aj tie by mali byť naplnené v medziach spoločenskej etiky a základov slušnosti. Je neakceptovateľné, aby boli maloleté deti vyzývané na verejnom proteste na použitie vulgarizmov tak, ako sa to stalo na proteste v sobotu 17. októbra pred Úradom vlády Slovenskej republiky.

Rozumieme, že veľká časť spoločnosti sa vďaka prebiehajúcej pandémii vírusového ochorenia COVID-19 ocitla v ťažkej životnej situácii. Preventívne opatrenia majú dopad rovnako tak na dospelých, ako aj na život detí a mládeže. Strach, úzkosť a neistota z budúcnosti sú spoločnými menovateľmi prežívania aktuálnej situácie naprieč všetkými generáciami. Aj zlé psychické prežívanie môže viesť u mnohých k neracionálnemu odporu voči opatreniam odporúčaným odborníkmi a zavedenými štátnymi úradmi.

Právo zhromažďovania sa a prejav nesúhlasu patria podľa nás medzi základné práva občanov, sú súčasťou aktívneho občianstva a participácie občanov na správe štátu. Ale nemôžeme si dovoliť zamieňať právo na odpor stanovený 32. článkom Ústavy Slovenskej republiky za vandalizmus a násilie na uliciach.

Rada mládeže Slovenska je organizáciou združujúcou detské a mládežnícke organizácie. Počas našich aktivít vytvárame priestor na komplexný rozvoj kompetencií mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi pozitívne ovplyvňujúcimi chod svojich komunít. Neformálnym vzdelávaním získavajú vedomosti, zručnosti a postoje vedúce k úcte k demokracii a slobode ako základnej hodnote naprieč názorovým politickým spektrom. To, čo sme mohli vidieť na videách zo sobotného pochodu, je v príkrom rozpore k tomu, ako sa snažíme pracovať s deťmi a k čomu ich formujeme. Rada mládeže Slovenska ostro odsudzuje nabádanie detí na používanie vulgarizmov na verejných zhromaždeniach.

 

Naši mladí delegáti idú do Európy diskutovať s pocitom, že dospelí ich nepočúvajú

Naši mladí delegáti idú do Európy diskutovať s pocitom, že dospelí ich nepočúvajú

Lepšie životné príležitosti pre mládež v odľahlých alebo menších sídlach, väčší podiel mladých ľudí na rozhodovaní v spoločnosti či podpora neformálneho vzdelávania naprieč všetkými, aj menej rozvinutými regiónmi. S takouto víziou vstupujú do projektu Európsky dialóg s mládežou (EDM) gymnazisti Aneta Migátová a Matúš Sukeľ a študentka medzinárodných vzťahov Zuzana Hozlárová. V súčasnom ôsmom cykle sa budú mladí slovenskí delegáti zúčastňovať diskusných panelov na európskej úrovni, ktorých výsledkom bude formulovanie potrieb a postojov mladých ľudí priamo Európskej komisii. Cyklus má názov Priestor a participácia pre všetkých s podtitulom Európa pre mládež – Mládež pre Európu: Priestor na demokraciu a participáciu.

Delegátov reprezentujúcich hlas mladých ľudí zo Slovenska vybrala Národná pracovná skupina pre EDM zložená zo zástupcov Ministerstva školstva SR, Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA, agentúry ERASMUS, Asociácie krajských rád mládeže, Združenia informačných centier mládeže, Študentskej rady vysokých škôl a Rady mládeže Slovenska.  

 

Aneta Migátová je maturantkou na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine a momentálne sa pripravuje na vysokoškolské štúdium zamerané na medzinárodné vzťahy a politológiu. Ako dobrovoľníčka je členkou Červeného kríža, Slovenského skautingu a Slovenskej debatnej asociácie. Intenzívne sa zaoberá problematikou kritického myslenia a dezinformácií, čomu venovala aj svoju stredoškolskú odbornú činnosť. Výsledkom bola krátka príručka kritického myslenia pre stredoškolákov. „Chcem pracovať na zlepšovaní integrácie, postavenia a príležitostí pre slovenskú mládež vo všetkých kútoch krajiny. Zároveň vnímam nedostatočnú participáciu mladých ľudí na rozhodovacích procesoch ako kritický element, ktorý by sa mal bezodkladne riešiť.“

 

Zuzana Hozlárová študuje medzinárodné vzťahy na Academii Rerum Civilium v Kutnej Hore a európske štúdiá na Univerzite Komenského, ktorú zastupuje v Študentskej rade vysokých škôl ako delegátka. Je členkou mládežníckych organizácií, aktivistkou proti extrémizmu a v rámci protestov Za slušné Slovensko. Ako delegátka EDM sa chce venovať agende, ktorá sa týka segregovaných menšín vrátane zahraničných študentov, zdravotne či sociálne znevýhodnených študentov alebo mladých ľudí, ktorí sú z rôznych dôvodov vyčleňovaní zo spoločnosti. „Mojím cieľom je tiež pracovať na prepájaní mladých ľudí, najmä tých z menších miest či odľahlejších oblastí, kde nie je ich participácia až taká zaužívaná.“

 

Matúš Sukeľ študuje na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde pôsobí aj ako podpredseda žiackej školskej rady. Venuje sa dobrovoľníctvu, mládežníckemu aktivizmu a je členom Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja. „Na projekte Európskeho dialógu s mládežou ma zaujala myšlienka neformálneho vzdelávania, ktorej sa počas svojho mandátu plánujem aktívne venovať. Zameriam sa na rôzne formy neformálneho vzdelávania a pomoc mladým ľuďom v regiónoch, ktoré nie sú až také rozvinuté a prístupné.“

 

Postoje, s ktorými traja spoločensky aktívni mladí ľudia zo Slovenska vstupujú do európskeho dialógu, majú základ najmä v pocite, že dospelí mladých neberú ako serióznych partnerov pri spoluutváraní spoločnosti a že ich nepočúvajú. „Počas rozhovorov sa väčšina mladých ľudí sťažovala na malý záujem o vypočutie ich názorov zo strany dospelých. Prípadne že si dospelí mladých vypočujú, ale nič sa reálne nezmení. Preto oceňujem snahu v rámci Európskeho dialógu s mládežou o zapojenie mladých ľudí a je im týmto spôsobom umožnené vyjadriť svoj názor, ktorý by bez toho rezonoval o niečo menej,“ povedal Peter Topoľský, projektový koordinátor z Rady mládeže Slovenska.

 

Naši europoslanci o nich vedia

S otázkou, ako vnímajú úroveň spoluúčasti mladých na politikách tvorených Európskou úniou, oslovila Rada mládeže Slovenska niektorých demokratických poslancov Európskeho parlamentu.

 

Michal Šimečka, Progresívne Slovensko (Renew Europe Group)

„Európska komisia – a vôbec celá EÚ – neustále bojuje s povesťou byrokratického molocha, a aj preto sa snaží čím viac zapájať mladých do vytvárania politík. Minimálne v jednom ohľade je možné povedať, že názory mladých majú v Bruseli veľkú váhu: práve verejný tlak a angažovanie mladých Európanov v boji proti klimatickým zmenám pomohli posunúť túto tému medzi absolútne priority Európskej komisie, Európskeho parlamentu, a celej Európy. Podobnú mieru zapojenia mladých by som rád videl aj v iných oblastiach, ktoré smerujú do budúcnosti a ovplyvnia ich život, ako zmena charakteru práce či regulácia umelej inteligencie.“

 

Miriam Lexmann, Kresťanskodemokratické hnutie (Európska ľudová strana – Kresťanskí demokrati)

„Dnešná aktívna účasť mladých ľudí na veciach verejných je veľmi vzácna, keďže sme svedkom jej poklesu. Ich vyššia volebná účasť či početnejší a premyslenejší názor v spoločenských diskusiách by boli určite prínosom. O to viac sa teším, že rastie aj skupina mladých ľudí, vedomých si zodpovednosti za budúcnosť svojej a ďalších generácií, ktorí sú aktívni a záleží im na ich hodnotovom a spravodlivom napredovaní. Veľmi rada s mnohými aj spolupracujem.

Program a priority EK sú postavené na udržateľnej budúcnosti pre ďalšie generácie, teda aj pre dnešných mladých Európanov: klimaticky neutrálny kontinent, zelená ekonomika a pracovné miesta pre mladých, ochrana právneho štátu a spravodlivosti, obrana demokracie, slobôd a hodnôt. Napriek Európskemu dialógu s mládežou a ďalším funkčným projektom si však viem predstaviť, že názory mladých ľudí by mali byť v procese tvorby európskych politík citeľnejšie.“

 

Eugen Jurzyca, Sloboda a Solidarita (Európski konzervatívci a reformisti)

„Existujú rôzne iniciatívy, ktorými sa Komisia snaží viac vťahovať mladých ľudí do diania v EÚ. Príkladom je Európsky dialóg s mládežou, prostredníctvom ktorého Komisia zapája mládežnícke organizácie do tvorby politík. Záujem mladých o európske veci verejné by však určite zvýšilo, ak by Komisia, ale aj Parlament komunikovali svoje postoje, plány a ciele konkrétnejšie a zrozumiteľnejšie pre občanov. Teda tak, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, aký konkrétny dosah na ich životy majú rozhodovacie procesy v EÚ.“.

 

Ivan Štefanec, Kresťanskodemokratické hnutie (Európska ľudová strana – Kresťanskí demokrati)

„Som veľmi rád, že čoraz viac mladých ľudí sa zapája do riešenia spoločenských problémov, a to ako na lokálnej, tak aj celoslovenskej a celoeurópskej úrovni. Do tvorby európskych politík sa môžu mladí ľudia zapojiť napríklad prostredníctvom formátu EU Youth Dialogue, alebo cez novozriadený Európsky zbor solidarity.“ 

 

Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke www.eudialogsmladezou.sk.

 

Literárna súťaž: Akú cenu má mier?

Literárna súťaž: Akú cenu má mier?

Si študentom vysokej alebo strednej školy a máš sa chuť vyjadriť na tému “Čo znamená mier”? Môžeš tak urobiť prostredncítvom literárnej súťaže Ministerstva obrany SR, v ktorej máš zároveň možnosť získať z svoje myšlienky aj finančnú odmenu.

„Mladá generácia je našou budúcnosťou. Preto nás úprimne zaujíma pohľad žiakov a študentov na témy spojené s naším rezortom, obranou a bezpečnosťou našej krajiny. V záujme o túto oblasť sa ich snažíme motivovať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj  literárna súťaž, v ktorej 16. ročníku sme sa zamerali na hodnotu mieru. Na diela k tejto téme  som sám naozaj veľmi zvedavý,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

 

Čo a ako?

Súťažné práce v žánri poviedka alebo úvaha v rozsahu od 1 000 do 5 000 znakov vrátane  medzier, môžu študenti posielať vo formátoch DOC, DOCX, ODT alebo PDF. Súťažiaci sú  zároveň povinní uviesť základné údaje o autorovi diela (meno a priezvisko, adresa, škola, vek,  kontakt) a spolu s prácou zaslať aj vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR).  Podrobnosti a formuláre GDPR sú dostupné na webe súťaže www.mosr.sk/sutaz-2020/.

 

Termíny

Z prihlásených prác, ktoré splnia požadované kritériá, vyberie odborná porota rezortu v každej kategórii do finále päť najlepších prác. Tie budú od 1. do 6. decembra 2020  uverejnené na facebookovom profile Ministerstva obrany SR, kde o víťazovi rozhodne  verejnosť počtom získaných „lajkov“. Výsledky súťaže budú zverejnené 8. decembra 2020.  Prvé tri najlepšie hodnotené práce v každej kategórii získajú okrem iných ocenení aj finančnú  odmenu vo výške 500, 400 a 300 eur. Ceny víťazom odovzdá minister obrany SR Jaroslav  Naď. Víťazné práce budú uverejnené v rezortnom mesačníku OBRANA.

 

Prihláška

So svojim dielom sa môžeš do súťaže zapojiť do 22.novembra, stačí ho vo finálnej podobe zaslať na sutaz@mil.sk

 

 

 

eRko spúšťa projekt Detský čin pomoci

eRko spúšťa projekt Detský čin pomoci

Naša členská organizácia eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí každoročne v októbri spúšťa projekt s názvom Detský čin pomoci. tento rok je témou kampane „Stvorené pre nás“. Téma bola inšpirovaná výzvou pápeža Františka, ktorý ľudí vyzýva, aby sa postavili zodpovedne k nášmu spoločnému domovu – k stvorenstvu.

„Cieľom Detského činu pomoci je, aby si deti i animátori pripomenuli spoluzodpovednosť za prírodu, ktorá nás obklopuje. Kampaň tiež každoročne motivuje k nezištným skutkom pomoci. Deti sú zapojené do plánovania a rozhodovania, kde so svojím stretkom pomôžu, čo rozvíja detskú participáciu. Výsledkom kampane sú DOBROčiny, ktoré odrážajú spoločné úsilie detí a animátorov vo svojom okolí“, približuje cieľ koordinátorka kampane Monika Vojtašáková.

V minulosti deti spolu s animátormi napr. zorganizovali narodeninovú oslavu pre deti z detského domova, vyrábali ekologické tašky, či vo svojej škole zavádzali nádoby na triedenie odpadu. DOBROčiny z minulých rokov je možné nájsť na www.erko.sk/dobrociny.

Do kampane sa v tomto roku zatiaľ zaregistrovalo viac ako 24 detských spoločenstiev čo v súčasnosti predstavuje približne 770 detí a 121 animátorov a niekoľko školských zariadení. Zapojiť sa môžu aj nečlenovia eRka, prípadne záujemcovia zo strany škôl i farností v ktorých eRko nepôsobí. Zaregistrovať sa je možné aj v priebehu kampane na webe Detského činu pomoci www.erko.sk/dcp. Na stránke sú k dispozícii aj metodické materiály či grafický balík.

Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Kampaň organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V tomto roku sa koná už jeho 20. ročník.

 

Viac informáci o Detskom čine pomoci nájdete tu ➡️ http://erko.sk/dcp/

 

Towards Inclusive Youth Work: Náš nový projekt venovaný inklúzii

Towards Inclusive Youth Work: Náš nový projekt venovaný inklúzii

Od septembra začíname pracovať na novom projekte z grantovej výzvy Stronger Ties for Civil Society Networks. Jej cieľom bolo podporiť siete, ktoré hľadajú partnerov alebo členov z neziskového sektora, biznisu aj politiky a zároveň dokážu preklenúť názorové, ideologické či geografické rozdiely s cieľom spolupracovať na riešení rôznych problémov.

Náš projekt s názvom Towards Inclusive Youth Work sa bude venovať vytváraniu metodológie na inkluzívnu prácu s mládežou, pričom zameriavať sa bude na vylúčenú rómsku mládež. Tento projekt je unikátny v tom, že svoju metodológiu bude zakladať na zozbieraných dátach, existujúcich dokumentoch a podkladoch, no najmä na expertíze výskumníkov a ľudí z terénu.

Veľmi sa tešíme, že v rámci tohto projektu môžeme využiť poznatky z našich vlastných výskumov, ale aj z dát partnerských organizácií. Veríme, že aj vďaka nim prispejeme k zlepšeniu podmienok života vyčlenenej rómskej mládeže, nájdeme spôsoby, akým v tomto smere neustále napredovať a v neposlednom rade odštartujeme inkluzívnejší prístup k tejto skupine po celej krajine.

 

 

Projekt Towards Inclusive Youth Work je podporený z programu Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilitu organizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti.

 

eRko oslavuje 30 rokov

eRko oslavuje 30 rokov

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho založenia. 22. septembra 1990 boli prijaté stanovy hnutia a 3. októbra 1990 boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Tento dátum sa považuje za oficiálny vznik eRka. Začiatky práce s deťmi však siahajú až do roku 1973.

Pri príležitosti jubilea eRko spustilo aj samostatný web www.erko.sk/30rokov na ktorom môžu eRkári, sympatizanti eRka, ale i rôzni záujemcovia viac spoznať históriu hnutia. Na webe je možné nájsť nulté výtlačky metodicko-formačného časopisu LUSK i detského časopisu Rebrík, rôzne výzvy ako (o)sláviť 30 rokov eRka na regionálnej úrovni aj vyjadrenia eRkárov ako im eRko zmenilo život.

„30 rokov eRka sme začali sláviť online udalosťou 7. septembra na Facebooku, kde sme v premiére sprístupnili aj video-medailón k 30 rokom eRka s názvom Ako odovzdávať vieru deťom. Videom sprevádza jedna zo zakladateliek eRka Terka Žitňanská. Pozývame vás pozrieť si tento 20 minútový dokument na youtube kanály eRka“, približuje predseda eRka Juraj Králik.

Oslava 30. narodeninán eRka bude prebiehať po celý školský rok. „Pribudnú aj ďalšie video-medailóny so zakladateľmi hnutia. Sme hnutím spoločenstiev a v jubilejnom roku chceme, aby všetci ľudia znovu uverili v silu spoločenstva. Uvedomujeme si, že je naliehavou úlohou učiť dnešné deti vytvárať komunity zdravé a chutné ako med. Preto žijeme v tomto školskom roku ročnú tému Stvorení pre MY“, dodáva koordinátor aktivít k 30 rokom eRka Andrej Gejdoš.

Okrem základného programu eRka, čo je stretávanie sa v malých spoločenstvách eRko tiež spolupracuje na tvorbe časopisu Rebrík a organizuje Dobrú novinu. Viac o činnosti hnutia sa môžete dozvedieť na webe www.erko.sk.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 6 500 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.